Здрав животен стил – најдобро е здравите животни навики да се практикуваат од најраната возраст, но никогаш не е доцна да се почне со тоа!

Здрав животен стил е начин на живеење што го намалува ризикот од сериозни болести или рана смрт. Не сите болести може да се спречат, но...

Continue reading

Промената на животниот стил не е лесна работа. Затоа сме ние постојано со вас за да ви помогнеме во тоа!

Промената на животниот стил е процес за кој се потребни време и поддршка. Почетна и истовремено полесна етапа на тој пат е донесената о...

Continue reading

„Вие сте тоа што јадете, затоа немојте да сте брзи, ефтини, лесни и лажни“

Со напливот на многу информации во медиумите поврзани со исхраната, особено на интернет, најверојатно се чувствувате збунето. И да знае...

Continue reading

„Редовната физичка активност е една од исклучително важните работи што можете да ги направите за добро здравје“

Редовната физичка активност обезбедува долгорочна корист по здравјето за секого и тоа е факт што не смее да се занемарува. Секој има ко...

Continue reading

„Стрес не е тоа што нам ни се случува. Тоа е нашиот ОДГОВОР на она што се случува. А одговорот е нешто што сами можеме да го ОДБЕРЕМЕ“

Стрес е нормална физиолошка и психолошка реакција на секојдневните потреби во текот на животот. Ниско ниво на стрес може да биде добро,...

Continue reading

„Тајната на промената се состои во усмерувањето на енергијата кон иднината, а не борба со минатото”

„Тајната на промената се состои во усмерувањето на енергијата кон иднината, а не борба со минатото. Постигнатиот успех при тоа е директ...

Continue reading