„Стрес не е тоа што нам ни се случува. Тоа е нашиот ОДГОВОР на она што се случува. А одговорот е нешто што сами можеме да го ОДБЕРЕМЕ“

Стрес е нормална физиолошка и психолошка реакција на секојдневните потреби во текот на животот. Ниско ниво на стрес може да биде добро,...

Continue reading