Здрав животен стил – најдобро е здравите животни навики да се практикуваат од најраната возраст, но никогаш не е доцна да се почне со тоа!

Здрав животен стил е начин на живеење што го намалува ризикот од сериозни болести или рана смрт. Не сите болести може да се спречат, но...

Continue reading

Промената на животниот стил не е лесна работа. Затоа сме ние постојано со вас за да ви помогнеме во тоа!

Промената на животниот стил е процес за кој се потребни време и поддршка. Почетна и истовремено полесна етапа на тој пат е донесената о...

Continue reading

„Тајната на промената се состои во усмерувањето на енергијата кон иднината, а не борба со минатото”

„Тајната на промената се состои во усмерувањето на енергијата кон иднината, а не борба со минатото. Постигнатиот успех при тоа е директ...

Continue reading