Информации

Информации

Со информациите добиени од нас се стекнуваат соодветни и стручно поткрепени знаења со кои може да се реши или намали било каква несигурност во однос на познавањата за општото здравје и практикувањето на здравиот животен стил.

Информациите од нас се добиваат по пат на непосредна комуникација или преку внимателно селектирани содржини базирани на докази и позитивни искуства.

Деловни информации

о информациите добиени од нас се стекнуваат соодветни и стручно поткрепени знаења со кои може да се реши или намали било каква несигурност во однос на познавањата за општото здравје и практикувањето на здравиот животен стил.

Информациите од нас се добиваат по пат на непосредна комуникација или преку внимателно селектирани содржини базирани на докази и позитивни искуства.

Наши услуги

Со нас добивате:

  • Контролиран процес во примената на здравиот животен стил со препораки и едукација за здрава исхрана, физичка активност и справување со непријатните ситуации со подигање на самодовербата;
  • персонализирани енергетски потреби со совети и обука околу тоа и
  • исплатливост на инвестицијата.

Настани и новости

Најдете најнови вести, покривање на важни вести и настани, трендовски теми, привлечни статии, фотографски и видеоматеријал на сето она што се случува во светот од областа на здравиот животен стил базиран на стручни докази.

Соработувате со нас

Со задоволство и несебично ќе ги споделуваме нашите и вашите искуства и сознанија поврзани со здравиот начин на живеење. За таа цел одвојуваме дел од нашето време и простор на оваа мрежна страница за сите оние што се подготвени за коректна соработка и објавување на сознанијата од лично и туѓо искуство.

Ние во НутриМедико сме свесни дека за развивање соодветна програма се неопходни континуирана комуникација и размена на искуствата како со граѓаните така и со стручната јавност сè со цел за контрола, евалуација и пред сè усогласеност на стручните барања за оваа проблематика. Сето ова го правиме за поголема одговорност и посветеност за остварување на личните и општите интереси.
Како можеме да ја оствариме соработката:

1. Првиот контакт може да биде по телефон, преку електронска пошта или директно.
2. Заеднички ги разгледуваме можноста, полето и начинот на соработката.
3. Дефинирање и почнување на соработката.

Кошничка
Facebook X Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.