Правила и услови

Одредби и услови на онлајн продавницата на НутриМедико

Добре дојдовте на мрежната страница на МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико.
Овие одредби и услови („Одредби”) ја раководат мрежната страница на МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико („Ние”, „За нас” или „Компанија”), www.nutrimedico.mk („Мрежна страница, Страница”) на кој било уред.
Мрежната страница им обезбедува услуги на нашите клиенти. Овие одредби ја раководат употребата на страницата. Со употребата на страницата се согласувате да бидете ограничени со овие одредби. Ако не се согласувате со нив, ве молиме да не ја употребувате или да не пристапувате на страницата. Вашето користење на страницата ја става во сила согласноста да ги следите и да бидете ограничени со овие одредби.

Судска надлежност

Овие одредби и услови и употребата на оваа мрежна страница од ваша страна подлежат на локалните закони во местото на регистрација на МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико односно Скопје, Република Северна Македонија. Месниот надлежен суд има единствена надлежност поврзана со сите појавени спорови, а се однесуваат на овие одредби и услови и/или мрежна страница или каде што овие одредби и услови и/или мрежна страница се материјално дело.

Промена на одредбите

Компанијата смее да ги измени овие одредби и услови во кое било време со објава на изменетата верзија на мрежната страница. Ние го задржуваме правото да ги ажурираме или измениме овие одредби и услови во кое било време без претходна најава. Ве поттикнуваме да ги прегледате одредбите секогаш кога ја употребувате или пристапувате на страницата.
Со продолжување на користење на страницата по ефективниот датум од која било промена, се согласувате да бидете ограничени со променетите одредби.

Пренос

МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико смее да ги пренесе нејзините права и должности на која било страна под овие одредби и услови во кое било време без претходна најава.

Возрасно ограничување

Со прифаќањето на овие одредби и услови, потврдувате дека сте на возраст од најмалку 18 години. Ако сте на возраст под 18 години, но најмалку 13 години, тогаш смеете да ја користите нашата мрежна страница само под надзор на родител или законски старател, кој се согласува да биде ограничен со овие одредби и услови.

Опсег на согласност и ограничувања

Освен ако не е на друг начин означено, дизајнот на мрежната страница, вклучувајќи информации, податоци, текст, фотографии, видеоматеријали, аудиоклипови, објавен пишан материјал, статии, коментари, компјутерски програми, записи, графика, илустрации и интерактивни прикази се авторски права, заштитни знаци или други интелектуални права се во наша сопственост, коишто ние ги контролираме или лиценцираме. Содржината е исклучиво наменета за ваша лична и некомерцијална употреба. Никакви права, право на сопственост или провизија за која било содржина не ви се подарува и не ви се пренесува поради користење на мрежната страница.
Одредени делови од мрежната страница што дозволуваат да споделите содржина на платформи од социјални мрежи и медиуми ви подаруваат ограничена лиценца да прикажувате содржина како што е наредено, а вие сте свесни дека немате никакви други права, авторски права или провизија во или за содржината.
Освен горенаведеното, не смеете да репродуцирате, публикувате, пренесувате, прикажувате, менувате, продавате или да учествувате во која било продажба на содржината или на мрежната страница. Злоупотребата на содржината од ваша страна смее да биде предмет на одговорност според локалните и меѓународните закони.

Точност на информации на мрежната страница

Ние се трудиме да обезбедиме комплетни, точни и тековни информации за страницата. Но, одвреме-навреме информациите на страницата може да бидат неточни, некомплетни или застарени. Сите спецификации, продукти, описи и цени на продуктите на страницата се предмет на промена во кое било време без најава. Ние правиме разумни напори да ги прикажеме особините на нашите продукти, вклучително и сите применети бои. Но моменталната боја што ја гледате ќе зависи од техничките карактеристики на уредот што го употребувате и затоа не можеме да гарантираме дека боите ќе се прикажат прецизно. Ние не ги гарантираме точноста или целосноста на информациите, содржината или материјалите обезбедени преку мрежната страница.
Вклучувањето на каков било продукт или услуга на страницата во одредено време не подразбира или гарантира дека овие продукти и услуги ќе бидат постојано достапни, и го задржуваме правото да ја прекинеме понудата во секое време.

Услови за испорака

Кога ќе се направи нарачка, таа ќе биде испорачана на адресата што сте ја доставиле (вклучително и е-пошта), ако е таа во согласност со ограничувањата за испорака од мрежната страница. Ние користиме трети страни како сервис за достава за да обезбедиме испорака на нарачаните продукти.
И покрај тоа што вложуваме напор да ги исполниме сите рокови за испорака, не гарантираме дека не може да има задоцнување поради доцнења кај поштенскиот односно курирскиот сервис, логистички пречки, лошо време или други причини (пандемии и слично), кои оневозможуваат редовна и навремена испорака. Сепак, ќе се потрудиме да бидете редовно и навремено информирани за текот на испораката.

Комуникација преку е-пошта

Со набавка преку мрежната страница или ако на друг начин креирате сметка на мрежната страница, разбирате дека ние смееме да ви испраќаме комуникација или податоци поврзани со нашите продукти и сервиси. Вие сте согласни да добивате таква комуникација од нас.
Освен ако таквата е-пошта е неопходна за олеснување на трансакцијата, како на пример комплетирање на продажбата или обезбедување информација поврзана со набавката, ние ви нудиме можност да го откажете примањето на овие комерцијални е-пошти со следење на инструкциите за откажување, кои се составен дел од таквите пораки. Откажувањето ќе спречи примање на е-пошта со пораки што се однесуваат на специјални понуди, подобрувања или други ажурирања.
Вие, исто така, се согласувате дека сите објави, договори, обелоденувања и други комуникации што ви ги доставуваме преку е-пошта задоволуваат кои било законски барања за таква пишана комуникација. Вашата согласност за комуникација и да ги вршите работите преку е-пошта и нашиот договор да го правиме тоа се применуваат на сите ваши заемни дејствија и трансакции со МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико.
Ве молиме да нè информирате за која било промена на е-пошта за да може непречено да го продолжите приемот на нашата комуникација.

Потврда на нарачка

Кога ќе извршите нарачка, би требало да добиете потврдна информација преку е-пошта за прием на нарачката.
Нарачката е прифатена само по потврда на плаќањето и задолжување на платежната картичка (тогаш е направен договор под овие услови).
Без претходно известување, ние го задржуваме правото да го ограничиме количеството на кој било продукт и/или да одбиеме услуга на кој било клиент. Во случај да направиме промена или да ја откажеме нарачката, ќе се обидеме да ве контактираме преку е-пошта и/или на адресата од сметката односно телефонскиот број обезбедени во времето кога е направена нарачката.
Ние, исто така, смееме да побараме потврда на информациите пред прифаќање и/или испраќање на која било нарачка.

Согласност и расположливост

Продуктите продадени преку мрежната страница се наменети да бидат во согласност со законот и регулативата. Ако сте корисник на нашите услуги од странство, ве информираме дека другите држави може да имаат закон, регулаторни и безбедносни барања различни од домицилната држава на МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико.
Достапноста на продуктите и услугите на нашата мрежна страница не е секогаш загарантирана затоа што може да се мали залихите или да е надминат кадровскиот капацитет за квалитетен одговор на барањата. Ако во времето на нарачката бараниот продукт не е достапен или услугата не може да се оствари во предвидениот рок, ќе бидете известени по е-пошта. При нарачка на продуктот ќе добиете информација по е-пошта во моментот на неговата испорака.

Коментари на корисници

На нашите корисници им дозволуваме да поставуваат коментари, сугестии, идеи, материјали и други прилози („Соработувајте со нас“) на мрежната страница. Овие коментари на корисниците се обезбедени на јавна отворена основа со прилог во „Соработувајте со нас“, при што ни овозможувате неотповиклива и неограничена лиценца за целосно искористување на таквите прилози. Се согласувате дека ниту еден коментар или прилог во „Соработувајте со нас“ од мрежната страница нема да повреди ниту едно право на трета страна, вклучувајќи и авторско право, трговска марка, приватност или други лични и сопственички права. Понатаму се согласувате дека ни еден приложен материјал во „Соработувајте со нас“ нема да биде незаконски, навредлив или непристоен. Вие сте и ќе останете единствено одговорни за секој ваш поставен материјал во „Соработувајте со нас“.
Иако на мрежната страница може да се постават коментари на корисниците, самото поставување не значи и наша поддршка на коментарите. Ние не сме одговорни или обврзани за какво било барање, вклучително и без ограничување за загуба или повреда на реална, допирлива или интелектуална сопственост, прекршоци на приватност или лични права, суштинска, индиректна или тешка штета, лична повреда и незаконска смрт направена во врска со коментар на корисниците на мрежната страница. Ние го зачувуваме правото да отстраниме каков било прилог или коментар што веруваме дека го повредува горенаведеното.

Поврзаност со мрежни страници на други добавувачи

Мрежната страница може да содржи врски до други мрежни локации одржувани од трети страни. Овие врски се обезбедени само за ваша забава. Пристапот до мрежни локации на трети страни е на сопствен ризик и ние немаме одговорност во врска со поврзувањето со таквите мрежни страници или пристапот односно нивното користење.

Забрана за употреба на мрежната страница

Вие разбирате и се согласувате дека нема:

  • Да поставувате, пренесувате, прераспределувате, префрлувате на други компјутери или да промовирате каква било комуникација или содржина што може негативно да влијае на нашето деловно работење, нашите продукти или услуги;
  • Да дејствувате на начин или да употребите каков било уред што му ограничува, наштетува, попречува или забранува на друг корисник да ја користи и да се забавува на страницата или да влијае на нејзината безбедност;
  • Да употребувате каков било обид или да се обидете да користите каква било машина, компјутерска програма - софтвер, алатка, посредник, други уреди или механизми (вклучително без ограничување пајаци, роботи, crawler-и, аватари или интелигентни посредници) за управување или пребарување на страницата или да копирате содржина од неа.

Регистрација, сметки и лозинки

Вие сте лично одговорни за личната заштита и безбедноста на која било лозинка или корисничко име што смеете да го користите за пристап на страницата. Исто така, одговорни сте за сите активности и однесување на страницата што може да се поврзе или да се следи преку корисничкото име или лозинка. Вие сте обврзани веднаш да го известите нашиот сервис за клиенти ако е лозинката односно корисничкото име изгубено или украдено.
Ако сметате дека некој ја искористил вашата лозинка или сметка без ваша авторизација, веднаш морате да го известите сервисот за клиенти. Ние го задржуваме правото за пристап и обелоденување на која било информација, вклучително и корисничкото име на сметката и други информации што се во согласност со применетите закони и законските барања.

Оспорување на гаранција и ограничување на одговорност

КОРИСТЕЊЕТО НА СТРАНИЦАТА Е НА СОПСТВЕН РИЗИК. ИНФОРМАЦИИТЕ, МАТЕРИЈАЛОТ, СОДРЖИНАТА И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ НА СТРАНИЦАТА ИЛИ ПРЕКУ НЕА СЕ „КАКО ТАКВИ“ БЕЗ КАКОВ БИЛО ВИД ГАРАНЦИЈА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ГАРАНЦИИ ЗА ОНА ШТО СЕ ПРОДАВА, ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, ИЛИ NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY. ВО ОДНОС НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ НЕМА ОБЈАВЕНА ГАРАНЦИЈА, НИТУ ПАК СЕ ПОДРАЗБИРА, ШТО ПОНАТАМУ Е ПРОШИРЕНО ВО ОПИСОТ НА ЗДЕЛКАТА СОДРЖАН ВО ПОТВРДАТА ЗА НАРАЧКА. ПРЕТХОДНО СПОМЕНАТИТЕ ИСКЛУЧОЦИ ЗА НАВЕСТЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НЕ СЕ ПРИМЕНЛИВИ ВО ОБЕМ ЗАБРАНЕТ СО ЗАКОН. ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ПОВИКАТЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЗАКОН ЗА ВАКВИ ЗАБРАНИ.
НИЕ НЕМА ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВА БИЛО ШТЕТА ОД КОЈА БИЛО ПРИРОДА ШТО ДОАЃА ОД УПОТРЕБА НА СТРАНИЦАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА ДИРЕКТНИ, ПОСРЕДНИ, СЛУЧАЈНИ, ТЕШКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШТЕТИ, УШТЕ ПОВЕЌЕ АКО НЕДВОСМИСЛЕНО СМЕ СОВЕТУВАЛЕ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ.

Обесштетување

Вие се согласувате да нè обесштетите, истовремено да бидат заштитени управителите, вработените, застапниците, партнерите и подружниците од и против сите барања, штети, пресметки и трошоци, вклучително правни постапки што потекнуваат или се поврзани со користењето на страницата или кршењето на овие услови.

Спорови

Земајќи ги предвид високите трошоци за правните постапки, не само финансиски туку и потрошеното време и енергија, заедно се согласуваме да ја следиме процедурата за разрешување на спорови: во случај на каква било расправија, барање, активност или спор вклучените страни најпрво ќе се обидат да го решат тоа на мирен начин по пат на архивирана писмена забелешка со опис на фактите и приложена документација доставена по пошта или курирски сервис. Страната што ја прима забелешката треба да одговори писмено на неа во рок од 30 работни дена. Забелешките треба да се праќаат на МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико, ул. Јан Хус, бр. 28, 1000 Скопје.
Освен ако не е посочено поинаку во писмената забелешка, МетаМедико ДООЕЛ Скопје, подружница НутриМедико ќе го испрати одговорот на адресата од последната фактура или адресата за фактурирање односно испорака означена на вашиот профил.
Ако страните не успеат да го разрешат спорот, тогаш се постапува според одредбите од делот Судска надлежност.

Приватност

Ние сме посветени на заштита на приватноста на посетителите и корисниците на страницата. Информациите околу начинот на прибирање, користење и обелоденување на податоците при користењето на мрежната страница можете да ги најдете на Политика за приватност на онлајн продавницата на МетаМедико.

Сервис за клиенти

Ако не разбирате кои било од споменатите услови и одредби или ако имате какво било прашање или коментар, ве молиме да го контактирате нашиот сервис за клиенти на [email protected]

Ажурирано: 1 февруари 2021 година

Кошничка
Facebook X Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.