Пресметка на дневни енергетски вредности

Пресметка на дневните енергетски потреби

Овој калкулатор ја одредува употребената односно потрошената енергија поврзана со животните функции и активностите во текот на денот изразена во калории. Добиениот резултат со оваа пресметка ја зема во предвид и информацијата за вашиот Индекс на телесна маса (БМИ) и препорачаниот внес на енергија во форма на прехранбени продукти.

Важен параметар за пресметката на потребното дневно количество енергија претставува и физичката активност ориентационо одредена според животниот стил односно начинот на животот. Затоа запознајте се со можниот избор на животни стилови кои ја отсликуваат вашата дневна рутина преку кликнување на прашалникот до полето за избор на начинот на живот.

Калкулаторот за дневни енергетски потреби ги користи најновите формули за пресметка на метаболизмот и коефициентот за физичка активност добиени по пат на обемни истражувања од релевантни институции и публикувани во индексирана литература.

Кошничка
Facebook X Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.