НутриМедико
 
 
 
 
 
 
 
 
mk | en
 
 
 
 
 
Пребарувај
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„НутриМедико“ им дава стручна поддршка на сите лица што имаат потреба и определба да почнат и да одржуваат постојан здрав начин на живеење. За да се постигне ова, неопходно е:
  • балансирање на сите здрави животни навики со постојаните предизвици на секојдневното живеење,
  • доживотна определба и
  • напор за задоволување на животните потреби коишто обезбедуваат чувство на физичко, ментално, професионално и социјално задоволство.

Со добиеното знаење и поддршка, секојдневно ќе може да се практикува здравиот ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Примена на најновите сознанија базирани на докази

 
Успех не може да се постигне со трендовски пристап и методи што не се базират на познавање, докажани податоци и упорност.
 
Практикувањето на сознанијата базирани на докази ни овозможува систематски приод кон решавањето на проблемите на патот кон водење здрав живот. Тоа дозволува интегрирање на сознанијата од најдобрите ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

придржување кон законот и етичките норми

 
Со етичкиот пристап во работењето ги почитуваме клиентите и севкупното опкружување.
 
Интегритетот на нашето работење е втемелено на реалноста, фактите и вистините, односно точноста на применетите методи и деловни активности. Нашите вредности се темелат на силната желба да придонесеме во примената и практикувањето на здравиот животен стил кај сите лица мотивирани и заинтересирани за тоа.

Деловните и личните етички принципи се интегрирани во нашиот приод кон работењето со отвореност, чесност, почит кон себе, клиентите и околината, правичност, непристрасност и одговорност.

Почитувањето на законските норми за нас не значи само стереотипно придржување кон параграфите туку и општествена одговорност и придонес кон стремежите за воспоставување и одржување поздрави и попродуктиви индивидуи, а со тоа и просперитетна нација.
 Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разбирање за луѓето и различностите

 
Ги прифаќаме луѓето такви какви што се, се поврзуваме со нив, добиваме сознанија за нив и го извлекуваме најдоброто од нив што помага во промена на стереотипното однесување.
 
Разбирањето на луѓето и нивните различности од аспект на јазикот, културата, социјалното однесување, економските и животните потреби станува сè поважно. Кога се работи за разновидноста, се мисли на ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

одговорност

 
Не прифаќаме изговор зошто тој има смисла само за оној што го створил.

 
Ние сме фокусирани кон клиентот и ги земаме предвид сите елементи за заштита на заедничкиот интегритет. На тој начин полесно ги откриваме и поуспешно се справуваме со проблемите во ефикасно ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 

почит кон клиентите и самите себе

 
Подготвени сме да ги слушаме зборовите на клиентот и одговорно пристапуваме кон интервенцијата за подобрување на неговиот животен стил или навики што е извор на почитта кон другите и самиот себе.
 
Разбирањето на луѓето и нивните различности од аспект на јазикот, културата, социјалното однесување, економските и животните потреби станува сè поважно. Кога се работи за разновидноста, се мисли на ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соработка

 
Воспоставуваме дух на соработка и така ги постигнуваме заедничките успеси.
 
Ние веруваме дека добрата соработка и комуникација со клиентите е многу битен елемент за успешен исход во решавањето на проблемите со практикување здрави животни навики и остварливо одржување на таквиот пристап и начин на живеење.

Со внимателно слушање, посветеност и конструктивен приод кон потребите и желбите на клиентите се фокусираме во заедничката реализација и остварувањето на поставените цели. На тој начин сакаме „да му влеземе под кожа на клиентот“ за да ги сознаеме начинот на неговото ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

координација

 
Нашите активности се координирани што е во основа интерес за постигнување на целта.
 
Според нас, основата на соработката со клиентот лежи во неговата доверба во нас како доследен и доверлив извор на информации и сервис во врска со применувањето на здравиот начин на живеење, особено на здравата исхрана.

Ние ги имаме потребните вештини, знаење, време, флексибилност и интердисциплинарна поврзаност за да го обезбедиме бараниот сервис и да излеземе во пресрет на потребите на клиентот. Со адекватниот број клиенти во даден период обезбедуваме доволно време за секој клиент посебно, со што заеднички добиваме оптимално време за размена на информации и успешен приод за решавање на проблематичните ситуации.

На овој начин го следиме патот на клиентот без разлика на повремени отсуства од разни причини поради флексибилните пакети на услуги што ги правиме според индивидуалните потреби.
 Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

достапност според потреба

 
Ние сме достапни според потреба што треба да ве води до зголемување на личната способност.
 
Достапност според потреба за нас не значи само можност за клиентот да стапи во контакт кога има потреба или да се излезе во пресрет на некои тешко остварливи или невозможни барања што водат до нереални очекувања, туку овозможува позитивно и инспиративно искуство што води кон долгорочно и одржливо ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

контрола

 
Причината поради која луѓето водат нездрав начин на живеење зависи директно од лошото поврзување на работите врз кои треба да имаaт контрола.
 
За нас во НутриМедико контролата не значи само надгледување на клиентот во остварувањето на заеднички поставените цели. Суштински, тоа се нашите вработени и соработници, третманот на нашите клиенти и нивното чувство поврзано со соработката со нас. Ние ги цениме нашите вработени и соработници, а тоа ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интерактивност

 
Здравиот животен стил е возбудлива интерактивна приказна, испреплетена со загатки и препреки што ги истражуваме, решаваме и надминуваме за да се постигне долгорочна и одржлива состојба.
 
Интерактивноста во комуникацијата меѓу нас и луѓето од околината во однос на прашањата за здравјето и благосостојбата поврзана со тоа се темели на директните контакти и користењето на информациската технологија, пред сè, на интернетот. На тој начин ја прошируваме флексибилноста на можностите за ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 

исплатливост на инвестицијата

 
Практикувањето на здравиот животен стил е најисплатливата инвестиција за подобро здравје и поквалитетен живот.
 
Се верува дека за да се биде успешен е потребна лична инвестиција во три области, што е секогаш исплатлива и никогаш погрешна: здравје, знаење и мрежа на лични и деловни пријатели. Инвестицијата во сопственото здравје подразбира „инвестиција“ во применувањето здрав животен стил што неколкукратно ќе ... Прочитај повеќе