НутриМедико
 
 
 
 
 
 
 
 
mk | en
 
 
 
 
 
Пребарувај
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корисник на нашите услуги може да стане секоја полнолетна особа што има потреба од совети поврзани со здравјето и здравиот начин на живеење.
За да почнете со користење на услугите на НутриМедико претходно треба да воспоставите контакт со нас преку посета на нашата канцеларија, по телефон или писмено, односно електронски со посета на нашата мрежна страна.
Ако сакате да ја посетите нашата канцеларија, неопходо е претходно да закажете информативна средба.
 

Без разлика на тоа дали начинот на контакт со нас ќе биде лично или по писмен пат, на располагање ви се нудат следниве кориснички можности:
 • Регистриран корисник:
  - информација поврзана со количеството на основни прехранбени продукти поврзани со сопствените дневни енергетски потреби и
  - бесплатен одговор или совет преку e-mail за едно прашање или проблем од областа на здравиот начин на живеење (правилна исхрана или физичка активност или контрола на стресот) еднаш на 4 недели.

 • Претплатник:
  • Основно ниво, исто како регистриран корисник со дополнителни поволности:
   - бесплатен одговор или совет преку e-mail за едно прашање или проблем од областа на здравиот начин на живеење (правилна исхрана или физичка активност или контрола на стресот), еднаш на 4 недели;
   - бесплатна телеконференција или разговор во ординација во траење од 30 мин. еднаш на 4 недели со претходна најава;
   - рекламни подароци.

  • Дополнително ниво, исто како основно ниво со дополнителни поволности:
   - бесплатна изработка на детален неделен план за исхрана според дневните енергетски потреби, а по претходно пополнет прашалник;
   - бесплатен одговор или совет преку e-mail за едно прашање или проблем од областа на здравиот начин на живеење (правилна исхрана или физичка активност или контрола на стресот), еднаш на 4 недели;
   - бесплатна телеконференција или разговор во ординација во траење од 30 мин., еднаш на 2 недели со претходна најава;
   - рекламни подароци.