НутриМедико
 
 
 
 
 
 
 
 
mk | en
 
 
 
 
 
Пребарувај
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информации

 
Со информациите добиени од нас се стекнуваат соодветни и стручно поткрепени знаења со кои може да се реши или намали било каква несигурност во однос на познавањата за општото здравје и практикувањето на здравиот животен стил.

Информациите од нас се добиваат по пат на непосредна комуникација или преку внимателно селектирани содржини базирани на докази и позитивни искуства.

 
 
 
 
 

Деловни информации

 
Во рамките на нашите активности обезбедуваме витални информации, анализи и решенија од делокругот на работата. Нашите деловни продукти и сервиси ги покриваат скоро сите аспекти од областа на здравиот начин на живеење – балансирана исхрана, физичка активност и справување со прекумерниот и продолжен ... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наши услуги

 
Со нас добивате:
  • Контролиран процес во примената на здравиот животен стил со препораки и едукација за здрава исхрана, физичка активност и справување со непријатните ситуации со подигање на самодовербата;
  • персонализирани енергетски потреби со совети и обука околу тоа и
  • исплатливост на инвестицијата.
 
 
 

настани и новости

 
Најдете најнови вести, покривање на важни вести и настани, трендовски теми, привлечни статии, фотографски и видеоматеријал на сето она што се случува во светот од областа на здравиот животен стил базиран на стручни докази.
 
 
 

соработувајте со нас

 
Со задоволство и несебично ќе ги споделуваме нашите и вашите искуства и сознанија поврзани со здравиот начин на живеење. За таа цел одвојуваме дел од нашето време и простор на оваа мрежна страница за сите оние што се подготвени за коректна соработка и објавување на сознанијата од лично и туѓо искуство.

Ние во НутриМедико сме свесни дека за развивање соодветна програма се неопходни континуирана комуникација и размена на искуствата како со граѓаните така и со стручната јавност сè со цел за контрола, евалуација и пред сè усогласеност на стручните барања за оваа проблематика. Сето ова го правиме за поголема одговорност и посветеност за остварување на личните и општите интереси.
Како можеме да ја оствариме соработката:
1. Првиот контакт може да биде по телефон, преку електронска пошта или директно.
2. Заеднички ги разгледуваме можноста, полето и начинот на соработката.
3. Дефинирање и почнување на соработката.