НутриМедико
 
 
 
 
 
 
 
 
mk | en
 
 
 
 
 
Пребарувај
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органски системи

Дигестивен систем

Во текот на растот и развојот, човекот употребува разновидна храна според физичката состојба, составот, квалитетот и количеството, па затоа е неопходно  таа темелно да се обработи и да се подготови за понатамошно искористување на хранливите материи. Процесот на внесување, обработка, пренесување во ...
Прочитај повеќе......

Функционална поврзаност на анатомските структури

Човечкото тело е организиран систем на поврзани клеточни структури кои функционираат на генетски предодреден автоматизиран начин што обезбедува одржување на оптимални услови за непречено одвивање на животниот циклус. Некои од тие структури се споени во вид на органи, што претставува форма на ...
Прочитај повеќе......