Стрес е нормална физиолошка и психолошка реакција на секојдневните потреби во текот на животот. Ниско ниво на стрес може да биде добро, да мотивира и да придонесе за успешно справување со  разни ситуации во текот на животот. Но, за жал секојдневието е исполнето со едноставни и сложени предизвици, ...